July 18, 2021

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

Chanin Nirapai
Digital Marketer
เลือกอ่านตามหัวข้อย่อย

รู้จักกับ The Spidery ทีมการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

หากคุณเป็นคนที่กำหนดทิศทางขององค์กร หรือมีหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ คุณก็คงจะผ่านการหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อธุรกิจมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่ขัดขวางธุรกิจไม่ให้ไปสู่เป้าหมาย หรือเพื่อหาโอกาสให้กับธุรกิจ ซึ่งหลังจากค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะตามมาด้วยการวางกลยุทธ์ให้กับปัญหาที่เราระบุได้จากการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล แต่การวางกลยุทธ์นั้นก็ไม่ง่าย ถ้าจะทำให้มันรองรับทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ TOWS Matrix ก็จะเข้ามาช่วยในกระบวนการคิดให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจความหมายของกลยุทธ์ เราแนะนำให้อ่านเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์

TOWS Matrix คืออะไร

มันคือกระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยให้เราสามารถวางกลยุทธ์ได้ครบทุกมิติมากยิ่งขึ้น

SWOT ต่างจาก TOWS อย่างไร

SWOT TOWS
ใช้ก่อน TOWS ใช้หลัง SWOT
นำข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้จากการทำ SWOT มาออกแบบกลยุทธ์
ย่อมาจากจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค์ โอกาส ย่อมาจากกลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน เชิงแก้ไข
ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา ใช้เพื่อกำหนดกลยุทธ์จากสิ่งที่วิเคราะห์

องค์ประกอบของ TOWS มีอะไรบ้าง

มันประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ๆ ซึ่งก่อนที่คุณจะไปทำความเข้าใจนั้น เราแนะนำให้อ่านบทความเกี่ยวกับ SWOT ก่อนเพื่อทำเข้าใจความเป็นมา เพราะก่อนที่จะมาทำ TOWS ได้จะต้องนำข้อมูลจากการทำ SWOT มาใช้

1. กลยุทธ์เชิงรุก (จุดแข็ง+โอกาส)

อะไรคือจุดแข็ง(S)และโอกาส(O)ของธุรกิจคุณ นำมันทั้ง 2 สิ่งมาปรับให้เข้ากันจนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรุก ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ Apple ทำอย่างไรให้กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความจงรักภัคดีต่อแบรนด์สูง(S) ในการเพิ่มยอดขายจากการมาของเทคโนโลยี 5G(O)

2. กลยุทธ์เชิงรับ (จุดอ่อน+อุปสรรค)

อะไรคือจุดอ่อน(W)และอุปสรรค(T)ของธุรกิจคุณ นำมันทั้ง 2 สิ่งมาปรับใช้ให้เข้ากันจนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรับ ยกตัวอย่างแบรนด์ Apple ทำอย่างไรให้ต้นทุนการเช่าหน้าร้าน(W) มีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์ล็อกดาวน์ในประเทศ(T)

3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (จุดแข็ง+อุปสรรค)

อะไรคือจุดแข็ง(S)และอุปสรรค(T)ของธุรกิจคุณ นำมันทั้ง 2 สิ่งมาปรับใช้ให้เข้ากันจนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน ยกตัวอย่างแบรนด์ Apple ทำอย่างไรให้ได้กำไรจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความจงรักภัคดีต่อแบรนด์สูง(S)ให้ครอบคลุมต้นทุนที่เสียไปจากการเช่าหน้าร้านในสถานการณ์ล็อกดาวน์ในประเทศ(T)

4. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (จุดอ่อน+โอกาส)

อะไรคือจุดอ่อน(W)และโอกาส(O)ของธุรกิจคุณ นำมันทั้ง 2 สิ่งมาปรับใช้ให้เข้ากันจนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ยกตัวอย่างแบรนด์ Apple ทำอย่างไรให้ต้นทุนการเช่าหน้าร้าน(W) มีประสิทธิภาพสูงสุดในจากการมาของเทคโนโลยี 5G(T)

ซึ่งกลยุทธ์สามารถระดมความคิดและกำหนดออกมาได้หลายแบบ เนื่องจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคมีหลายอย่าง เมื่อได้กลยุทธ์แล้วเราก็จะสามารถระดมความคิดและกำหนดแผนออกมาได้หลายแบบเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่เราใช้จากข้อ 4 กลยุทธ์เชิงแก้ไขของแบรนด์ Apple เอาไว้ว่า ทำอย่างไรให้ต้นทุนการเช่าหน้าร้าน มีประสิทธิภาพสูงสุดในจากการมาของเทคโนโลยี 5G ซึ่งแผนรับมือก็อาจจะเป็นการใช้พื้นที่ในร้านในการไลฟ์ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5G หรือให้ทางเครือข่ายเช่าพื่นที่กระจายสัญญาณ 5G เป็นต้น

*ข้อมูลที่ใช้เป็นการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น

การทำ SWOT ให้ได้มาซึ่งจุดแข็งและจุดอ่อนที่มาจากภายในองค์กรนั้นง่ายกว่าการหาอุปสรรคและโอกาสที่ข้อมูลมาจากภายนอกองค์กร ซึ่งการมองให้เห็นปัจจัยต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น PEST Analysis และ Five Forces Model เป็นต้น หากมีคำถามหรือข้อโต้แย้งสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลย หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนุกกับการทำธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกัน

แหล่งที่มา : thaiwinner

บทความนี้มีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Chanin.N
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

บทความแนะนำ

ดูบทความทั้งหมด →

STP คืออะไร วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาดพร้อมตัวอย่าง

เสื้อไซต์เดียวไม่สามารถทำให้ใส่ได้ทุกคน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน STP Marketing จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านต่อ →

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำมาวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมอง TOWS Matrix จะมาช่วยวางกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

Vision, Mission, Value คืออะไร ถ้าไม่มีจะส่งผลกับธุรกิจอย่างไร

ปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการมีทิศทางขององค์กรไม่ชัดเจน การสร้าง Vision, Mission, Value ขององค์กรของคุณจะช่วยประหยัดทรัพยากรณ์และลดข้อผิดพลาดได้ในระยะยาว

อ่านต่อ →

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2023 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting