ให้เราติดต่อกลับ

หากสนใจรับคำปรึกษา โปรดกรอกเบอร์โทรของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
หรือโทรเลย +66987999293

เป้าหมายของเรา

ที่ที่เราอยากจะไปและสิ่งที่เราอยากจะเป็น

Our Purpose

เป้าหมายของ The Spidery คือการส่งมอบบริการด้านการตลาดให้กับธุรกิจทุกขนาดเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาไปดังเป้าหมายที่ตั้งไว้

Our Vision

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Our Mission

พันธกิจของเราคือการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการทำการตลาดให้กับธุรกิจต่าง ๆ

Our Value

• Result Oriented
การตีโจทย์ การวางแผน และการดำเนินงาน สิ่งที่เราคำนึงถึงตลอดเวลาคือการมีเป้าหมายในใจ สิ่งที่เราทำนั้น เรามุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์

• Live & Learn
เราศึกษาและเรียนรู้สึ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพราะโลก ณ ปัจจุบันอะไร ๆ ก็เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อหาทางที่จะพัฒนาการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

• Creative Thinking
เรากล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ เพื่อค้นพบแนวทางใหม่ ๆ ที่จะสร้างผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

ใบรับรองด้านการตลาดออนไลน์

สิ่งรับรองความชำนาญในหลากหลายองค์ประกอบของการตลาด
Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate
By google
Facebook Certified
Media Buying Professional
By Facebook
Certification of Digital Marketing
By The International
Computer Driving Licence
Google Analytics
Individual Qualification
By Google
Growth Master Certificate
By Growth Hackers
Inbound Sales Certified
By Hubspot
Google Seacrh Ads Certification
By Google
Introduction to Data Studio
By Google
Online Marketing Foundations
By Linkedin
Webflow Expert Certification
By Webflow

ให้เราติดต่อกลับ

หากสนใจรับคำปรึกษา โปรดกรอกเบอร์โทรของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
หรือโทรเลย +66987999293

ทีมการตลาดออนไลน์

เอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบวงจรด้วยการใช้ Strategy, Creative Marketing, Technology, Data, และ Automation.
ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

เอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบวงจร ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย ด้วยการใช้ Strategy, Creative Marketing, Technology, Data, และ Automation.

Benyathip.N
Account Manager
Chanin.N
Digital Marketer
Nichakorn.J
Creative Designer
Tanick.N.
Creative Producer

ขั้นตอนการทำงาน

วงจรการทำงานเพื่อการเติบโตแบบไม่มีที่สิ้นสุด

1. Research & Analysis (ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล)

หาข้อมูลที่ใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาด โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วของคุณ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและจึงนำมาวางเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น

2. Plan (เสนอแผนงาน)

ออกแบบแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ ออกมาเป็นวิธีการที่ช่วยให้ไปถึงเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล และวัดผลได้ในทุก ๆ ขั้นตอน

3. Execute (ดำเนินงาน)

นำแผนการดำเนินงานมาทำให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีเป้าหมายเป็นที่ตั้ง ด้วยประสบการณ์และความสามารถตามกรอบเวลาที่วางไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้งานจริง

4. Report & Optimize Results (รายงานและพัฒนาผลลัพท์)

รายงานผลลัพท์ ดูแลแก้ไขข้อผิดพลาด และหาจุดบกพร่องและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทดสอบสิ่งใหม่ ๆ เพื่อหาผลลัพท์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนที่มากขึ้น

ทำสิ่งที่คุณถนัดและปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

เราช่วยแบรนด์มากมายในการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาหรือ รับข้อเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รับข้อเสนอดูผลงานเรา →
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting