June 6, 2021

PEST Analysis วิเคราะห์ปัจจัยระดับมหภาค

Chanin Nirapai
Digital Marketer

PEST Analysis คืออะไร ?

มันคือกระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเพื่อให้เห็นปัจจัยภายนอกธุรกิจ(สิ่งที่เหนือการควบคุมขององค์กร) และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินธุรกิจต่อไป

ควรใช้ PEST Analysis ตอนไหน ?

โดยปกติแล้วเราจะใช้ PEST Analysis พร้อมกับการ วิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อให้เห็นมุมมองและปัจจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น ในช่วงที่เราต้องการจะวางแผนทิศทางขององค์กร หรือแผนรับมือความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

เริ่มวิเคราะห์ PEST ปัจจัยระดับมหภาค

Political (P) การเมือง - นโยบายของรัฐ มาตรการต่าง ๆ หรือกฏหมาย

ยกตัวอย่างเช่น นโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ส่งผลให้ต้นทุนของธุรกิจเพิ่มขึ้น หรือกฏหมายการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรายได้ลดลง

Economic (E) เศรษฐกิจ - อัตราการเติบโต หรือขยายตัวของเศรษฐกิจ

ยกตัวอย่างเช่น การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของตัวธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจต้องมีต้นทุนดอกเบี้ยที่มาจากเงินกู้เพิ่มมากขึ้น

Social (S) สังคม - ค่านิยม วิถีชีวิตของประชากร หรือวัฒนธรรม

ยกตัวอย่างเช่น จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินค้าหรือบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หรือกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้สินค้าหรือบริการถูกออกแบบมาให้ไม่ส่งผลเสียต่อโลก

Technology (T) เทคโนโลยี - การพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ

ยกตัวอย่างเช่น การเข้ามาของเครือข่าย 5G ที่อาจส่งผลต่อหลาย ๆ ธุรกิจอย่างการผ่าตัดทางไกลในวงการแพทย์ รวมทั้งการท่องโลกจริงหรือโลกจำลองผ่านเทคโนโลยี VR/AR/MR แบบเรียลไทม์

ใช้ 4 หัวข้อดังกล่าวในการตั้งคำถามว่ามันมีโอกาสหรือแนวโน้มจะส่งผลกับธุรกิจของเราในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรได้บ้าง เมื่อหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาระดมความคิดแล้ว ลำดับถัดไปเราก็จะสามารถวางแผนรับมือได้อย่างมีชั้นเชิง หากมีคำถามหรือข้อโต้แย้งสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลย หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนุกกับการทำธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกัน

แหล่งอ้างอิง : nuttaputch

รู้จักกับ The Spidery บริษัทการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

บทความแนะนำ

©Copyright 2021 by The Spidery. All rights reserved Privacy Policy