รับเขียนคอนเทนต์

สื่อสารให้บรรลุเป้าหมายด้วยเรื่องราวที่สร้างสรรค์

รับเขียนคอนเทนต์ รวมถึงคำโฆษณา เข้าใจกลุ่มลูกค้าของธุรกิจคุณ แล้วสื่อสารให้บรรลุเป้าหมายด้วยการเล่าเรื่องราวให้ออกมาอย่างสร้างสรรค์ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับคำปรึกษา

กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร

ทำความเข้าใจตัวตนของธุรกิจคุณ ตั้งเป้าหมายการสื่อสาร วิเคราะห์เข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แบ่งประเภทแต่ละกลุ่ม เลือกช่องทางการสื่อสาร เลือกช่วงเวลาการสื่อสาร เลือกรูปแบบของคอนเทนต์ วางแผนคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า

เขียนคอนเทนต์

เมื่อได้ทิศทางจากการวางกลยุทธ์ด้านการสื่อสารมาแล้ว เราเขียนคอนเทนต์ให้ไปในทิศทางนั้น ๆ ด้วยการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้หัวข้อที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมาย ทำการเล่าเรื่องมาจากตัวตนของแบรนด์คุณ การสร้างจุดสนใจให้ดึงดูดผู้เสพคอนเทนต์ ใช้เนื้อหาที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ทำให้ตรงประเด็นเข้าใจง่าย

เขียนคำโฆษณา

การเขียนคำโฆษณาก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราเข้าใจธุรกิจคุณ เข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม เข้าใจคู่แข่งแต่ละเจ้า เราก็จะเขียนคำโฆษณาได้มีประสิทธิภาพด้วยการเข้าใจปัญหาของลูกค้า นำเสนอคุณสมบัติควบคู่กับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ความแตกต่างที่ดีกว่าของสินค้าหรือบริการ ใส่หลักฐานยืนยันสิ่งที่นำเสนอ แสดงรีวิวลูกค้าที่เคยใช้ เร่งการตัดสินใจซื้อ เตือนสิ่งที่ลูกค้าจะพลาดหากไม่ซื้อของจากเรา จบด้วยการบอกสิ่งที่ต้องการให้ลูกค้าทำต่อไป สุดท้าย เลือกรูปแบบการสื่อสารและช่องทางที่เหมาะสม

วางแผนใช้ Key Opinion Leader & Influencer

สินค้าหรือบริการของคุณเหมาะกับการใช้คนแบบไหนมาพูดถึง เราทำความเข้าใจสินค้าและบริการ ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่ต้องการทำการตลาด และเลือก Key Opinion Leader หรือ Influencer ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มลูกค้าของคุณ เพื่อนำมาใช้ในการร่วมสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ๆ ในที่สุด

คุณกำลังพลาดช่วงเวลาสำคัญ

นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องแลก หากไม่ตัดสินใจให้เราลองเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไปเสนอทางออก

การเสียเวลาอีกมากไปกับการลองผิดลองถูก

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์มาแล้ว ไม่ว่าจะลงมือทำด้วยทีมภายในองค์กรเองหรือใช้บริการบริษัทอื่นแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นั่นอาจเป็นเพราะคุณอาจจะยังไม่มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและทีมงานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ

การเสียเงินลงทุนไปอีกมาก โดยไม่เกิดผลกำไร

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์ แต่ไม่สามารถวัดผลค่าใช้จ่าย รายได้และกำไร คุณมีโอกาสที่จะขาดทุน เราให้ความสำคัญกับการวัดผลอย่างมาก เพราะมันจะทำให้เราเห็นว่ากิจกรรมการตลาดแบบไหนที่จะก่อให้เกิดกำไร และแบบไหนไม่ก่อให้เกิดกำไร

การเสียเงินลงทุนไปอีกมาก โดยไม่เกิดผลกำไร

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์ แต่ไม่สามารถวัดผลค่าใช้จ่าย รายได้และกำไร คุณมีโอกาสที่จะขาดทุน เราให้ความสำคัญกับการวัดผลอย่างมาก เพราะจะทำให้เราเห็นว่ากิจกรรมการตลาดแบบไหนที่จะก่อให้เกิดกำไร และแบบไหนไม่ก่อให้เกิดกำไร

คู่แข่งจะนำหน้าและเอาชนะยากขึ้นทุกที

หากคุณคิดว่าการเริ่มทำการตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรีบร้อน ให้ลองมองว่าหากเราปล่อยให้คู่แข่งนำหน้าเราไปก่อน และแบรนด์คู่แข่งสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นแบรนด์แรก ๆ มีแนวโน้มน้อยมากที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจกลับมาใช้แบรนด์ใหม่ หรือแบรนด์ของเรา ทำให้เราต้องเสียต้นทุนในการทำการตลาดสูงขึ้นมากกว่าปกติ

ทำสิ่งที่คุณถนัดและปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

เราช่วยแบรนด์มากมายในการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาหรือ รับข้อเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รับข้อเสนอดูผลงานเรา →

ให้เราติดต่อกลับ

หากสนใจรับคำปรึกษา โปรดกรอกเบอร์โทรของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
หรือโทรเลย +66987999293
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting