รับวิเคราะห์ข้อมูล

ทิศทางธุรกิจต่อไปจะเป็นยังไง ให้ข้อมูลตอบคุณ

รับจัดเก็บ วิเคราะห์ หรือรายงานผลข้อมูล ให้ข้อมูลช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงเป้าหมาย ช่วยตอบคำถามธุรกิจและช่วยกำหนดทิศทางธุรกิจ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับคำปรึกษา

วางแผนการเก็บข้อมูล

ตั้งเป้าหมายในการใช้ข้อมูล วางแผนการเก็บข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ จากภายในองค์กร เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าบนเว็บไซต์ ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากภายนอกองค์กร เช่น ข้อมูลจาก Social media, Advertising platform และ Social listening and monitoring tools

จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลจากทุกช่องทางมาไว้เฉพาะที่ที่สามารถจัดการดูแลข้อมูลได้ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบความใหม่ของข้อมูล การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล และการจัดการให้ข้อมูลพร้อมใช้งานต่อไป

วิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์ เพื่อหาคำตอบที่ช่วยให้ทิศทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การขาย การตลาด การบริหารจัดการทำงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการบัญชี การวิจัยและพัฒนา การบริการลูกค้า เป็นต้น

แสดงผลข้อมูลแบบ Realtime

แสดงผลข้อมูลแบบ Realtime หลังจากการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟ แผนภูมิต่าง ๆ ที่มีตัวชี้วัดหรือ KPI ที่มีความสำคัญกับธุรกิจคุณ เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ธุรกิจแบบ Realtime และช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

คุณกำลังพลาดช่วงเวลาสำคัญ

นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องแลก หากไม่ตัดสินใจให้เราลองเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไปเสนอทางออก

การเสียเวลาอีกมากไปกับการลองผิดลองถูก

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์มาแล้ว ไม่ว่าจะลงมือทำด้วยทีมภายในองค์กรเองหรือใช้บริการบริษัทอื่นแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นั่นอาจเป็นเพราะคุณอาจจะยังไม่มีกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและทีมงานที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ

การเสียเงินลงทุนไปอีกมาก โดยไม่เกิดผลกำไร

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์ แต่ไม่สามารถวัดผลค่าใช้จ่าย รายได้และกำไร คุณมีโอกาสที่จะขาดทุน เราให้ความสำคัญกับการวัดผลอย่างมาก เพราะมันจะทำให้เราเห็นว่ากิจกรรมการตลาดแบบไหนที่จะก่อให้เกิดกำไร และแบบไหนไม่ก่อให้เกิดกำไร

การเสียเงินลงทุนไปอีกมาก โดยไม่เกิดผลกำไร

หากคุณเคยทำการตลาดออนไลน์ แต่ไม่สามารถวัดผลค่าใช้จ่าย รายได้และกำไร คุณมีโอกาสที่จะขาดทุน เราให้ความสำคัญกับการวัดผลอย่างมาก เพราะจะทำให้เราเห็นว่ากิจกรรมการตลาดแบบไหนที่จะก่อให้เกิดกำไร และแบบไหนไม่ก่อให้เกิดกำไร

คู่แข่งจะนำหน้าและเอาชนะยากขึ้นทุกที

หากคุณคิดว่าการเริ่มทำการตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรีบร้อน ให้ลองมองว่าหากเราปล่อยให้คู่แข่งนำหน้าเราไปก่อน และแบรนด์คู่แข่งสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นแบรนด์แรก ๆ มีแนวโน้มน้อยมากที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจกลับมาใช้แบรนด์ใหม่ หรือแบรนด์ของเรา ทำให้เราต้องเสียต้นทุนในการทำการตลาดสูงขึ้นมากกว่าปกติ

ทำสิ่งที่คุณถนัดและปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

เราช่วยแบรนด์มากมายในการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาหรือ รับข้อเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รับข้อเสนอดูผลงานเรา →

ให้เราติดต่อกลับ

หากสนใจรับคำปรึกษา โปรดกรอกเบอร์โทรของคุณ เพื่อให้เราติดต่อกลับ
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
หรือโทรเลย +66987999293
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting