May 30, 2021

SWOT Analysis ประเมินศักยภาพของธุรกิจคุณ

Chanin Nirapai
Digital Marketer
เลือกอ่านตามหัวข้อย่อย

รู้จักกับ The Spidery ทีมการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

SWOT Analysis คืออะไร ?

มันคือกระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเพื่อให้เห็นปัจจัยต่าง ๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินธุรกิจต่อไป

เลือกก่อนเริ่มวิเคราะห์ SWOT 

1. จ้างบริษัทภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบและทำแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา แต่อาจใช้งบประมาณจำนวนนึง
2. ใช้บุคลากรในองค์กรช่วยระดมความคิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายประหยัดต้นทุน แต่อาจได้ข้อมูลที่เอนเอียงและไม่มีประสิทธิภาพ

เริ่มวิเคราะห์ SWOT (4 หัวข้อ)

S : Strength จุดแข็ง

จุดแข็งคือสื่งที่ธุรกิจคุณทำได้ดีเมื่อเทียบกับธุรกิจคู่แข่งอื่น ๆ (สิ่งที่เราควบคุมได้) อาจจะเป็นเทคโนโลยี ความสามารถของคนในองค์กร กระบวนการผลิต การมีคู่ค้า หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่คนอื่นเลียนแบบไม่ได้ แนะนำอ่านต่อการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"จุดแข็ง"

 • อะไรที่เราทำได้ดีกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่เรามีมากกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่คู่แข่งทำไม่ได้

W : Weak จุดอ่อน

จุดอ่อนคือสิ่งที่ธุรกิจคุณทำได้ไม่ดีนักถ้าเทียบกับธุรกิจคู่แข่งอื่น ๆ (สิ่งที่เราควบคุมได้) อาจเป็นเงินทุนที่มีไม่มากนัก สินค้าหรือบริการที่คุณภาพต่ำ ต้นทุนพนักงานที่สูงเกินไป หรือกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"จุดอ่อน"

 • อะไรที่เราทำได้ไม่ดีเท่าคู่แข่ง
 • อะไรที่เรามีน้อยกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่ทำตามคู่แข่งไม่ได้

O : Opportunities โอกาส

โอกาสคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจเราในอนาคตที่ล้วนเป็นปัจจัยภายนอก (สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้) อาจะเป็น การเรียกเก็บภาษีของรัฐที่ลดลง ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้ารักโลกมากขึ้น หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา แนะนำอ่านต่อการเข้าใจเทรนด์ของตลาด

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"โอกาส"

 • รัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงบวกอะไรกับธุรกิจของเราบ้าง
 • ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจกับสิ่งใดมากขึ้นที่จะส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจคุณ
 • มีแนวโน้มที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรบ้างที่จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของคุณ

T : Threats อุปสรรค/ภัยคุกคาม

อุปสรรค/ภัยคุกคาม คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเชิงลบกับธุรกิจเราในอนาคตที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอก (สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้) อาจจะเป็น การขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค โรคระบาด สงครามกลางเมือง หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนโลก

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"อุปสรรค/ภัยคุกคาม"

 • รัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงลบอะไรกับธุรกิจของเราบ้าง
 • ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจกับสิ่งใดมากขึ้นที่จะส่งผลเชิงลบกับธุรกิจคุณ
 • มีแนวโน้มที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรบ้างที่จะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจของคุณ

*แนะนำอ่านต่อ PEST Analysis เพื่อให้วิเคราะห์ O และ T ได้อย่างครบทุกปัจจัย

ตัวอย่างการใช้ SWOT Analysis

ยกตัวอย่างจากตลาดมือถือ เราขอใช้แบรนด์ Apple มาลองทำ SWOT

Strengths : จุดแข็ง

 • มีผู้ใช้ที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูงมาก
 • มีระบบปฏบัติการของตัวเอง(iOS)

Weaknesses : จุดอ่อน

 • สินค้ามีราคาค่อนข้างสูง
 • การใช้งานคู่กับอุปรณ์เสริมหรือโปรแกรมเสริมค่อนข้างจำกัด

Opportunirtes : โอกาส

 • ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น
 • การมาของ 5G Technology
 • ตลาดผู้ใช้เติบโตมากขึ้นทุกปี

Threats : อุปสรรค/ภัยคุกคาม

 • ข่าวการแบนบริษัทสัญชาติอเมริกาของจีน

สุดท้ายนี้อย่าลืมนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้แล้วมาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป หากมีคำถามหรือข้อโต้แย้งสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลย หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนุกกับการทำธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกัน

แหล่งอ้างอิง : goodmaterial, thinkaboutwealth

บทความนี้มีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Chanin.N
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

บทความแนะนำ

ดูบทความทั้งหมด →

STP คืออะไร วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาดพร้อมตัวอย่าง

เสื้อไซต์เดียวไม่สามารถทำให้ใส่ได้ทุกคน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน STP Marketing จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านต่อ →

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำมาวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมอง TOWS Matrix จะมาช่วยวางกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

Vision, Mission, Value คืออะไร ถ้าไม่มีจะส่งผลกับธุรกิจอย่างไร

ปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการมีทิศทางขององค์กรไม่ชัดเจน การสร้าง Vision, Mission, Value ขององค์กรของคุณจะช่วยประหยัดทรัพยากรณ์และลดข้อผิดพลาดได้ในระยะยาว

อ่านต่อ →

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2023 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting