May 30, 2021

SWOT Analysis ประเมินศักยภาพของธุรกิจคุณ

Chanin Nirapai
Digital Marketer
เลือกอ่านตามหัวข้อย่อย

รู้จักกับ The Spidery ทีมการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน เริ่มต้น 9000฿
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

SWOT Analysis คืออะไร ?

มันคือกระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเพื่อให้เห็นปัจจัยต่าง ๆ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินธุรกิจต่อไป

เลือกก่อนเริ่มวิเคราะห์ SWOT 

1. จ้างบริษัทภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบและทำแบบสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา แต่อาจใช้งบประมาณจำนวนนึง
2. ใช้บุคลากรในองค์กรช่วยระดมความคิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายประหยัดต้นทุน แต่อาจได้ข้อมูลที่เอนเอียงและไม่มีประสิทธิภาพ

เริ่มวิเคราะห์ SWOT (4 หัวข้อ)

S : Strength จุดแข็ง

จุดแข็งคือสื่งที่ธุรกิจคุณทำได้ดีเมื่อเทียบกับธุรกิจคู่แข่งอื่น ๆ (สิ่งที่เราควบคุมได้) อาจจะเป็นเทคโนโลยี ความสามารถของคนในองค์กร กระบวนการผลิต การมีคู่ค้า หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่คนอื่นเลียนแบบไม่ได้ แนะนำอ่านต่อการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"จุดแข็ง"

 • อะไรที่เราทำได้ดีกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่เรามีมากกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่คู่แข่งทำไม่ได้

W : Weak จุดอ่อน

จุดอ่อนคือสิ่งที่ธุรกิจคุณทำได้ไม่ดีนักถ้าเทียบกับธุรกิจคู่แข่งอื่น ๆ (สิ่งที่เราควบคุมได้) อาจเป็นเงินทุนที่มีไม่มากนัก สินค้าหรือบริการที่คุณภาพต่ำ ต้นทุนพนักงานที่สูงเกินไป หรือกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"จุดอ่อน"

 • อะไรที่เราทำได้ไม่ดีเท่าคู่แข่ง
 • อะไรที่เรามีน้อยกว่าคู่แข่ง
 • อะไรที่ทำตามคู่แข่งไม่ได้

O : Opportunities โอกาส

โอกาสคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจเราในอนาคตที่ล้วนเป็นปัจจัยภายนอก (สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้) อาจะเป็น การเรียกเก็บภาษีของรัฐที่ลดลง ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้ารักโลกมากขึ้น หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา แนะนำอ่านต่อการเข้าใจเทรนด์ของตลาด

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"โอกาส"

 • รัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงบวกอะไรกับธุรกิจของเราบ้าง
 • ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจกับสิ่งใดมากขึ้นที่จะส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจคุณ
 • มีแนวโน้มที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรบ้างที่จะส่งผลเชิงบวกต่อธุรกิจของคุณ

T : Threats อุปสรรค/ภัยคุกคาม

อุปสรรค/ภัยคุกคาม คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลเชิงลบกับธุรกิจเราในอนาคตที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยภายนอก (สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้) อาจจะเป็น การขาดแคลนแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค โรคระบาด สงครามกลางเมือง หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนโลก

อาจใช้คำถามดังต่อไปนี้เพื่อหา"อุปสรรค/ภัยคุกคาม"

 • รัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลมีแนวโน้มจะส่งผลเชิงลบอะไรกับธุรกิจของเราบ้าง
 • ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจกับสิ่งใดมากขึ้นที่จะส่งผลเชิงลบกับธุรกิจคุณ
 • มีแนวโน้มที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อะไรบ้างที่จะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจของคุณ

*แนะนำอ่านต่อ PEST Analysis เพื่อให้วิเคราะห์ O และ T ได้อย่างครบทุกปัจจัย

ตัวอย่างการใช้ SWOT Analysis

ยกตัวอย่างจากตลาดมือถือ เราขอใช้แบรนด์ Apple มาลองทำ SWOT

Strengths : จุดแข็ง

 • มีผู้ใช้ที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูงมาก
 • มีระบบปฏบัติการของตัวเอง(iOS)

Weaknesses : จุดอ่อน

 • สินค้ามีราคาค่อนข้างสูง
 • การใช้งานคู่กับอุปรณ์เสริมหรือโปรแกรมเสริมค่อนข้างจำกัด

Opportunirtes : โอกาส

 • ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น
 • การมาของ 5G Technology
 • ตลาดผู้ใช้เติบโตมากขึ้นทุกปี

Threats : อุปสรรค/ภัยคุกคาม

 • ข่าวการแบนบริษัทสัญชาติอเมริกาของจีน

สุดท้ายนี้อย่าลืมนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้แล้วมาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป หากมีคำถามหรือข้อโต้แย้งสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลย หากชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่กำลังสนุกกับการทำธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกัน

แหล่งอ้างอิง : goodmaterial, thinkaboutwealth

บทความนี้มีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

บทความแนะนำ

ดูบทความทั้งหมด →

STP คืออะไร วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาดพร้อมตัวอย่าง

เสื้อไซต์เดียวไม่สามารถทำให้ใส่ได้ทุกคน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน STP Marketing จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านต่อ →

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำมาวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมอง TOWS Matrix จะมาช่วยวางกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

Vision, Mission, Value คืออะไร ถ้าไม่มีจะส่งผลกับธุรกิจอย่างไร

ปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการมีทิศทางขององค์กรไม่ชัดเจน การสร้าง Vision, Mission, Value ขององค์กรของคุณจะช่วยประหยัดทรัพยากรณ์และลดข้อผิดพลาดได้ในระยะยาว

อ่านต่อ →
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting