January 10, 2023

7s by McKinney คืออะไร (พร้อมตัวอย่างวิธีใช้)

Chanin Nirapai
Digital Marketer
เลือกอ่านตามหัวข้อย่อย

รู้จักกับ The Spidery ทีมการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

แนวคิด 7S ที่พัฒนาโดย McKinsey บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก เป็นกรอบการทำงานสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ ค่านิยมร่วม ทักษะ และพนักงาน องค์ประกอบเหล่านี้พึ่งพากันและควรสอดคล้องกันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ไปเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกกันเลย

กลยุทธ์ (Strategy)

การมีแผนการที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นแผนการที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจมาแล้วว่าเกิดจากอะไร และตอบได้ว่าทำไมต้องเป็นเป้าหมายนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีกลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

โครงสร้าง (Structure)

การมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานะการณ์ของตัวองค์กร ซึ่งการวางโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรนั้นอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและล่าช้าต่อการทำงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีโครงสร้างองค์กรแนบราบเน้นความรวดเร็ว หรืออาจมีลำดับชั้นแบบดั้งเดิมที่เน้นความถูกต้อง

ระบบ (Systems)

การใช้ระบบในกระบวนการจัดการการดำเนินงาน รวมถึงระบบการเงิน ทรัพยากรบุคคล และระบบการตลาด เพื่อความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีระบบสำหรับติดตามและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือระบบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตั้งเป้าหมายสำหรับพนักงาน

ค่านิยมที่มีร่วมกัน (Shared Values)

การมีความเชื่อและทัศนคติของคนในองค์กรที่ไปในทิศทางเดียวกันที่ทำให้ส่งเสริมกับเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างเช่น การให้คุณค่ากับความหลากหลายที่นำมาซึงความคิดริเริ่มที่หลากหลาย

ทักษะ (Skills)

การทำให้พนักงานให้มีทักษะที่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายองค์กร โดยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่จำเป็นต่อเป้าหมายองค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมวิธีการหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อก่อให้สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ สำหรับองค์กร

พนักงาน (Staff)

การคัดสรรพนักงานที่จำเป็นต่อเป้าหมายขององค์กร และการทำให้พนักงานที่มีผลักดันเป้าหมายขององค์กรยังคงทำงานอยู่กับเราต่อไป ตัวอย่างเช่น องค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโต อาจจะต้องการพนักงานในการทำระบบแอปพลิเคชั่นจำนวนมากกว่าปกติ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ เกินกว่าระบบแอปพลิเคชั่นจะรับไหว

รูปแบบ (Style)

รูปแบบของความเป็นผู้นำของผู้นำในองค์กรในสถานะการณ์ขององค์กรในเวลานั้น ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่เป็นนักลงมือทำ เหมาะกับช่วงเริ่มต้นธุรกิจ, ผู้นำที่เป็นนักวางแผน เหมาะกับช่วงธุรกิจกำลังติดตลาด, ผู้นำที่เป็นนักฟัง เหมาะกับช่วงธุรกิจเติบโต, ผู้นำที่เป็นนักวิเคราะห์ เหมาะกับช่วงขยายธุรกิจ

การนำไปใช้

เริ่มจากกลับไปดูที่องค์กรตัวเองแล้วเก็บข้อมูลตามหัวข้อ 7S ให้ครบ อย่าลืมให้ทีมมาช่วยกันชี้แนะ หลังจากนั้นดูว่ามีข้อไหนใน 7S ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสถานการณ์ขององค์กร และระดมสมองคิดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้แต่ละหัวข้อใน 7S มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์

• ทำให้เห็นปัญหาภายในองค์กรได้ชัดเจนเป็นสัดส่วน

• จัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย

• ได้แผนการปรังปรุงพัฒนาออกมาอย่างเป็นสัดส่วน

สิ่งที่ต้องพิจารณา

• โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และอาจใช้ได้ค่อนข้างยากกับธุรกิจขนาดเล็ก

• การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและการวิเคราะห์อาจใช้เวลานาน

• อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดองค์ประกอบทั้งเจ็ดให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันภายในองค์กร


แหล่งอ้างอิง : www.mckinsey.com

บทความนี้มีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Chanin.N
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

บทความแนะนำ

ดูบทความทั้งหมด →

STP คืออะไร วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาดพร้อมตัวอย่าง

เสื้อไซต์เดียวไม่สามารถทำให้ใส่ได้ทุกคน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน STP Marketing จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านต่อ →

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำมาวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมอง TOWS Matrix จะมาช่วยวางกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

Vision, Mission, Value คืออะไร ถ้าไม่มีจะส่งผลกับธุรกิจอย่างไร

ปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการมีทิศทางขององค์กรไม่ชัดเจน การสร้าง Vision, Mission, Value ขององค์กรของคุณจะช่วยประหยัดทรัพยากรณ์และลดข้อผิดพลาดได้ในระยะยาว

อ่านต่อ →

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2023 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting