January 10, 2023

7s by McKinney คืออะไร (พร้อมตัวอย่างวิธีใช้)

Chanin Nirapai
Digital Marketer
เลือกอ่านตามหัวข้อย่อย

รู้จักกับ The Spidery ทีมการตลาดออนไลน์

เรามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ วัดผลได้
เราวัดผลกิจกรรมทางการตลาดที่นำมาซึ่งยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดูแลครบจบทุกองค์ประกอบการตลาด
ประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น เราดูแลทั้งกระบวนการการตลาด นำเสนอแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณมากที่สุด
ราคาเท่ากับจ้างพนักงาน เริ่มต้น 9000฿
แต่คุณจะได้ทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ไปทั้งทีม และไม่ต้องห่วงเราทำงานเพื่อผลลัพธ์เหมือนพนักงานในบริษัทคุณ
แชร์

แนวคิด 7S ที่พัฒนาโดย McKinsey บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก เป็นกรอบการทำงานสำหรับการวิเคราะห์และปรับปรุงองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ ค่านิยมร่วม ทักษะ และพนักงาน องค์ประกอบเหล่านี้พึ่งพากันและควรสอดคล้องกันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ไปเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกกันเลย

กลยุทธ์ (Strategy)

การมีแผนการที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นแผนการที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจมาแล้วว่าเกิดจากอะไร และตอบได้ว่าทำไมต้องเป็นเป้าหมายนี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีกลยุทธ์ในการขยายสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

โครงสร้าง (Structure)

การมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสถานะการณ์ของตัวองค์กร ซึ่งการวางโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรนั้นอาจนำมาซึ่งความวุ่นวายและล่าช้าต่อการทำงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีโครงสร้างองค์กรแนบราบเน้นความรวดเร็ว หรืออาจมีลำดับชั้นแบบดั้งเดิมที่เน้นความถูกต้อง

ระบบ (Systems)

การใช้ระบบในกระบวนการจัดการการดำเนินงาน รวมถึงระบบการเงิน ทรัพยากรบุคคล และระบบการตลาด เพื่อความเรียบร้อย รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจมีระบบสำหรับติดตามและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือระบบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตั้งเป้าหมายสำหรับพนักงาน

ค่านิยมที่มีร่วมกัน (Shared Values)

การมีความเชื่อและทัศนคติของคนในองค์กรที่ไปในทิศทางเดียวกันที่ทำให้ส่งเสริมกับเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างเช่น การให้คุณค่ากับความหลากหลายที่นำมาซึงความคิดริเริ่มที่หลากหลาย

ทักษะ (Skills)

การทำให้พนักงานให้มีทักษะที่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายองค์กร โดยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่จำเป็นต่อเป้าหมายองค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรอาจเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมวิธีการหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อก่อให้สินค้าหรือบริการใหม่ ๆ สำหรับองค์กร

พนักงาน (Staff)

การคัดสรรพนักงานที่จำเป็นต่อเป้าหมายขององค์กร และการทำให้พนักงานที่มีผลักดันเป้าหมายขององค์กรยังคงทำงานอยู่กับเราต่อไป ตัวอย่างเช่น องค์กรที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโต อาจจะต้องการพนักงานในการทำระบบแอปพลิเคชั่นจำนวนมากกว่าปกติ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ เกินกว่าระบบแอปพลิเคชั่นจะรับไหว

รูปแบบ (Style)

รูปแบบของความเป็นผู้นำของผู้นำในองค์กรในสถานะการณ์ขององค์กรในเวลานั้น ตัวอย่างเช่น ผู้นำที่เป็นนักลงมือทำ เหมาะกับช่วงเริ่มต้นธุรกิจ, ผู้นำที่เป็นนักวางแผน เหมาะกับช่วงธุรกิจกำลังติดตลาด, ผู้นำที่เป็นนักฟัง เหมาะกับช่วงธุรกิจเติบโต, ผู้นำที่เป็นนักวิเคราะห์ เหมาะกับช่วงขยายธุรกิจ

การนำไปใช้

เริ่มจากกลับไปดูที่องค์กรตัวเองแล้วเก็บข้อมูลตามหัวข้อ 7S ให้ครบ อย่าลืมให้ทีมมาช่วยกันชี้แนะ หลังจากนั้นดูว่ามีข้อไหนใน 7S ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสถานการณ์ขององค์กร และระดมสมองคิดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้แต่ละหัวข้อใน 7S มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์

• ทำให้เห็นปัญหาภายในองค์กรได้ชัดเจนเป็นสัดส่วน

• จัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมาย

• ได้แผนการปรังปรุงพัฒนาออกมาอย่างเป็นสัดส่วน

สิ่งที่ต้องพิจารณา

• โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และอาจใช้ได้ค่อนข้างยากกับธุรกิจขนาดเล็ก

• การรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและการวิเคราะห์อาจใช้เวลานาน

• อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดองค์ประกอบทั้งเจ็ดให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันภายในองค์กร


แหล่งอ้างอิง : www.mckinsey.com

บทความนี้มีประโยชน์
มากน้อยเพียงใด ?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

บทความแนะนำ

ดูบทความทั้งหมด →

STP คืออะไร วิธีใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำตลาดพร้อมตัวอย่าง

เสื้อไซต์เดียวไม่สามารถทำให้ใส่ได้ทุกคน การเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการก็เช่นเดียวกัน STP Marketing จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างสินค้าและบริการกับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านต่อ →

TOWS Matrix คืออะไร ช่วยคุณวางกลยุทธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วไม่สามารถนำมาวางกลยุทธ์ได้อย่างมั่นใจว่าครอบคลุมทุกมุมมอง TOWS Matrix จะมาช่วยวางกลยุทธ์ได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ →

Vision, Mission, Value คืออะไร ถ้าไม่มีจะส่งผลกับธุรกิจอย่างไร

ปัญหาหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นกับธุรกิจจากการมีทิศทางขององค์กรไม่ชัดเจน การสร้าง Vision, Mission, Value ขององค์กรของคุณจะช่วยประหยัดทรัพยากรณ์และลดข้อผิดพลาดได้ในระยะยาว

อ่านต่อ →
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting