ผลงาน

Brand - Xiang Scented Candle

ปัญหาเกิดจากการไม่ซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิม รวมกับต้นทุนการหาลูกค้าใหม่สูงขึ้นเนื่องจากการสื่อสารและการใช้ช่องทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ดีเท่าที่ควร

Client

คุณหนิง, เจ้าของและผู้ก่อตั้งธุรกิจเทียนหอม

Service

วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์, โฆษณาออนไลน์, ถ่ายภาพสินค้า, สร้างร้านค้าออนไลน์(Line my shop)

Platforms

Facebook, Messenger, Twitter, Line

Time period

ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนในการสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ

Implementation

การดำเนินงาน

การดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  1. วิจัยการตลาดเพื่อหาข้อมูล ธุรกิจ คู่แข่งและพฤติกรรมลูกค้าเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจ
  2. นำปัญหาที่ได้มาเจาะลึกเพื่อหาปัญหาที่แท้จริง โดยการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจและกลุ่มลูกค้าประจำ
  3. นำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์และออกแบบแผนการตลาด โดยการปรับการสื่อสารเป็นหลัก
  4. ถ่ายภาพสินค้าให้เข้ากับภาพลักษณ์แบรนด์โดยสอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า
  5. นำภาพสินค้ามาสร้าง Line My Shop และปรับคอนเทนต์คำอธิบายตัวสินค้า
  6. เริ่มโฆษณาออนไลน์ เน้นไปในช่องทางแชทเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกลับไปกระตุ้นการซื้อซ้ำ
  7. วัดผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์พบว่าช่องทางไลน์ทำยอดขายได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  8. พัฒนาแคมเปญและรายงานผลลัพธ์

Photo Shooting

การถ่ายภาพสินค้าให้เข้ากับแบรนด์และสอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า

Results

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
40%

ของยอดขายเพิ่มขึ้นใน 3 เดือน เมื่อเทียบกับยอดขายย้อนหลัง 7 เดือน (Revenue)

280%

ได้รับกลับมาจากเงินลงทุน หรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

Testimonials

ให้ลูกค้าของเราพูดแทนเรา

ทำสิ่งที่คุณถนัดและปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

เราช่วยแบรนด์มากมายในการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาหรือ รับข้อเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รับข้อเสนอดูผลงานเรา →
The spidery

บริษัทการตลาดออนไลน์ที่ดูแลคุณแบบครบรอบด้าน ช่วยธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วและคุ้มค่ากว่าที่เคย

©Copyright 2024 by The Spidery. All rights reserved  Privacy Policy Cookie Setting