ผลงาน

Brand - Anatta

ปัญหายอดขายไม่เติบโตเกิดจากลูกค้าในพื้นที่ไกล้เคียงไม่เข้าใจว่าการสักคิ้วนั้นมีหลายราคา ซึ่งราคาที่สูงนั้นจะได้คิ้วที่มีสวยเป็นธรรมชาติมากกว่าคิ้วราคาถูก เราจึงเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ น่าเชื่อถือ และสร้างความน่าไว้วางใจ

Client

คุณอนัตตา, เจ้าของและผู้ก่อตั้งธุรกิจเสริมความงาม

Service

วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์, โฆษณาออนไลน์, ออกแบบและถ่ายทำวีดีโอโฆษณา, วางระบบแชทบอท

Platforms

Facebook, Messenger, Google, Youtube

Time period

ใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือนในการสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจ

Implementation

การดำเนินงาน

การดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  1. วิจัยการตลาดเพื่อหาข้อมูล ธุรกิจ คู่แข่งและพฤติกรรมลูกค้าเพื่อหาปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจ
  2. นำปัญหาที่ได้มาเจาะลึกเพื่อหาปัญหาที่แท้จริง โดยการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจและกลุ่มลูกค้าประจำ
  3. นำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์และออกแบบแผนการตลาด โดยการปล่อย 2 แคมเปญ
  4. นำข้อมูลมาใช้ออกแบบแคมเปญเป็นวีดีโอ
  5. นำวีดีโอมาโฆษณาลงบนสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook, Youtube
  6. วัดผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์พบว่า Facebook ก่อให้เกิดกำไรตามเป้าหมายที่ต้องการ
  7. พัฒนาแคมเปญและรายงานผลลัพธ์

Photo & Video Productionion

ดูผลงานวีดีโอ

Results

ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน
30%

ของยอดขายเพิ่มขึ้นใน 2 เดือน เมื่อเทียบกับยอดขายย้อนหลัง 6 เดือน (Revenue)

220%

ได้รับกลับมาจากเงินลงทุน หรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

Testimonials

ให้ลูกค้าของเราพูดแทนเรา
Anatta ผลงาน The Spidery

ทำสิ่งที่คุณถนัดและปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่เรา

Do what you do best, and let us do the rest

เราช่วยแบรนด์มากมายในการเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์ อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
อย่าพลาดโอกาสเติบโตของธุรกิจคุณ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
คุยกับเราตอนนี้ !

©Copyright 2021 by The Spidery. All rights reserved Privacy Policy